We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

TÜRK FİRMASI ÜRETTİ

1.648 views
Category Lifestyle
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda tüm dünyanın m-ücadele ettiği C-OVID-19'a karşı olumlu so-nuç verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. Firma, yıl sonuna kadar üretecekleri tüm i-laçları da S-ağlık Bakanlığı'na ba-ğışlayacaklarını kaydetti.

Abdi İbrahim C-OVID-19 tedavisinde önerilen i-lacı üretmeye başladı

Abdi İbrahim, tüm dünyayı e-tkisi altına alan c-orona vi-rüsü sa-lgınıyla mü-cadele ka-psamında, Sağlık Bakanlığı CO-VID-19 t-davi protokollerinde yer alan i-lacının ilk parti ür-etimini gerçekleştirdi.

İ-lacın ü-retilen ilk partisini Sağlık Ba-kanlığı'na teslim eden Abdi İbrahim, İstanbul'daki te-sislerinde Nisan ayı içinde üreteceği 1 milyon 600 bin ta-blet ve i-lacın yıl sonuna kadar y-apılacak tüm üretimini de Bakanlığa ba-ğışlayacak. Etken maddesi kl-orokin fo-sfat o-lan i-lacın s-ıtma t-edavisinde kullanıldığı belirtildi.

ÜR-ETİLEN İ-LAÇLARI BAĞ-IŞLAYACAKLAR

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "C-OVID-19'un tedavi p-rotokolünde yer alan i-lacın halihazırda Türkiye'deki tek yerli ü-reticisi olarak, tüm dünyada ç-ok yüksek tal-ep artışı ile -karşı ka-rşıya olan ha-m ma-ddeyi Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın s-hada bize ve-rdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti ür-etimini ge-rçekleştirdik ve Sağlık B-akanlığımıza te-slim ettik. Bu il-acın yıl sonuna kadar yapacağımız tüm ür-etimini b-ağış yoluyla Türk t-ıbbının hiz-metine su-nacağız" ifadelerini kullandı.

'SA-LGINLA MÜ-CADELEYE Ü-RETİME ARA VE-RMEDEN KA-ILIYORUZ"

Dünyanın ve Türkiye'nin daha önce deneyimlemediği bir s-algınla k-arşı k-arşıya olduğunu söyleyen Barut, "İnsanlık tarihi boyunca her dönemde s-algın ha-stalıklar çok ci-ddi can kayıplarına yol açtı. İlk etapta Çin'de ve daha sonra dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılmaya başlayan CO-VID-19 ile ilgili gel-işmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Söz konusu salgınla ilgili end-işe ve-rici geli-şmelere karşı hük-umetimiz ve S-ağlık Bakanlığımız önemli bir mü-cadele ortaya koyuyor.