We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

O BEBEKTEN ACI HABER GELDİ

2.805 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Ko-ronavi-rüsten ö-len annenin karnından erken do-ğumla alınan bebek kurtarılamadı

Kocaeli'de ko-ronavirüs nedeni ile 8 aylık h-amile olduğu sırada ha-yatını k-aybeden an-nenin ka-rnından erken do-ğumla alınan be-bek de ted-avi gördüğü has-tanede hay-atını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 8 aylık h-amile iken ko-ronavü-rüsten ha-yatını kaybeden Betül Aydın'ın ardından a-meliyatla anne ka-rnından alınan bebeği de ha-yatını kaybetti.

BEBEK ÖZEL HASTANEDE TE-DAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık ha-mile olan e-şi Betül Aydın'ın (38) k-aldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ko-ronavirüs test so-nuçları po-zitif çıktı. Ha-stanede te-davi altında alınan ç-iftten k-ronik br-onşit ha-stası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm mü-dahalelere rağmen kur-tarılamayarak ha-yatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 a-ylık be-beği ise a-meliyatla k-urtarılarak İstanbul'da özel bir ha-stanede te-davi altına alındı.

BABA TABURCU EDİLDİ, BEBEK HA-YATINI KAYBETTİ

O-laydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Ha-stanesinde te-davi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren te-davisinin ardından tab-urcu edildi. K-uvöz ile İstanbul'da se-vk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık be-bek ise tüm müdaha-lelere rağ-men k-urtarılamayarak haya-tını ka-ybetti. H-ayatını kaybeden bebeğin yarın ha-stane mo-rgundan alınarak a-nnesinin yanına de-fnedilmesi bekleniyor.