We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

Müge Anlı ile Tatlı Sert’e KoronA engeli

52.535 views
Category Lifestyle
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Gündüz k-uşağı p-rogramı Müge Anlı ile T-atlı S-ert’in yeni b-ölümlerine a-ra verildi. 6 Nisan itibariyle Müge Anlı ile T-atlı Se-rt ca-nlı y-ayını yerine te-krar b--ölümleri ekrana geliyor. Program t-akipçileri yeni bölüm tarihini m-erak ediyor. Peki, Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman ya-yınlanacak?

C-orona v-irüsü ö-nlemleri ka-psamında pek dizi ve program ekran ma-cerasına verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile T-atlı Se-rt programı oldu. En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge A-nlı ile Tatlı S-ert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en ço-k kon-uşulan bö-lümleri ya-yınlanıyor.

MÜGE ANLI'DAN A-ÇIKLAMA

Müge Anlı p-rograma -ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “E-kranda k-almak is-tiyorum ve s-izlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli k-ısıtlamalar -artıkça çok istememize rağmen c-anlı olarak ekranda bu-lunamayabiliriz.

Gelmek isteyeni da-vet edememek fır-sat e-şitsizliğine de neden oluyor. Ekranı bo-ş bı-rakmayız, sevdiğiniz programlardan k-olajlar hazırlarız. Si-zlerle be-raber -o-luruz. Ekranda değiller, aman h-astalandılar mı diye bir şey a-klınıza gelmesin. İ-nşallah s-ağlıkla, m-utlulukla, -huzurla yeniden b-eraber o-labiliriz.”