We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

KORONA SANDI HASTANEYE KOŞTU

4.947 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Van'da evinin bahçesinde ra-hatsızlanan v-atandaş, y-üksek a-teş ve ş-iddetli a-ğrı se-bebiyle ha-staneye başvurdu. K-oronav-irüse ya-kalandığını d-üş-ünen ş-ahıs, kendisini akrep s-oktuğunu öğrendi.

Van'ın Erciş ilçesindeki evinin bahçesinde odun kırarken a-niden r-ahatsızlanan Şahabettin Demir (39), yüksek a-teş ve ş-ddetli a-ğrı şi-kayetleri sebebiyle hastaneye gitti. Kendisinin ko-ronavirüs olduğunu zannederek büyük ko-rku ya-şayan Demir, z-ehirli bir bö-cek tarafından ı-sırılmış olduğunu öğrendi. Eve gittiğinde ise fe-nalaştığı yerde bir -akrep gö-rdüğünü söyledi.

A-TEŞ VE A-ĞRI Ş-İKAYETİ BAŞLADI

İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün evinin bahçesinde odun ke-serken a-niden r-ahatsızlandı. A-teşi yü-kselen ve ayağında ş-iddetli bir a-ğrı his-seden Demir, kor-onav-irüs sa-lgını nedeniyle e-ndişelenip y-akınlarına h-aber verdi.

ZE-HİRLİ B-ÖCEĞİN I-S-IRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çağrılan a-mbulansla has-taneye k-aldırılan Demir'in mua-yenesinde ko-ronavirüs b-elirtilerine ra-stlanmadı. Doktorlar Demir'e, a-yak b-ileğindeki şi-şlik ve kı-zarıklıktan yola çıkarak, ke-ndisini z-ehirli bir bö-ceğin ı-sırdığını söyledi.

''KO-RONAVİRÜS O-LMADIĞIM İÇİN MUTLUYUM''

Doktorun yazdığı i-laçları alıp, evine dönen Demir, ailesiyle birlikte çalıştığı yerde yaptıkları aramalarda akrebe r-astladı. Şahabettin Demir, ko--ronav-irüs nedeniyle e-ndişe duy-duğunu belirterek, "Bahçede çalışırken aniden a-teşim y-ükseldi ve ti-tremeye başladım. K-oronavirüsten dolayı da büyük e-ndişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir b-öcek so-kmasından ka-ynaklanmış olabileceğini söyleyince sevindim. Şimdi i-laçlarımı alıyorum ve kendimi iyi hi-ssediyorum, ko-rona-virüs olmadığım için de çok mutluyum." dedi.