We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

HER SATIRI YÜREĞİMİZİ DAĞLADI

1.716 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
İdlib s-aldırısından y-aralı olarak kurtulan -a-sker o anları anlattı!

İdlib'deki ha-in s-aldırıdan ya-ralı olarak kurtulan uzman a-sker o anları anlatı. İçerisinde bulundukları aracın is-abet aldığını vu-rgulayan y-ralı asker, "Ben araçtan çıktığımda baktım yan ta-rafta şehitlerimiz ya-tıyor. Ya-nlarına gittim, ya-ralı varsa ya-rdım edeyim d-edim. Bir tane y-aralı arkadaşımız vardı, onun durumunu sordum. 'İyiyim' dedi ama çok -ağır bir y-arası vardı. Yaşayamayacağını anladım o an başka bir ya-ralıya yardım edeyim dedim" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin İdlib kentinde r-jim güç-lerinin sa-ldırısı sonrası 34 askerimiz şe-hit olmuş, 32 askerimiz de ya-ralanmıştı. Gerçekleştirilen h-ain sa-ldırıdan ya-ralı olarak kurtulan asker, o anları anlattı.

“50-60 KİŞİ VARDIK”

Anamur Medya’da yer alan v-ideoda, sa-ırının gerçekleştiği yerde 50-60 askerin olduğunu ifade eden uzman a-sker, şu ifadeleri kullandı;

*12 saatlik bir yolculuk yaptık z-rhlı a-raçla. Hedeflenen noktaya vardık. Arabadan daha inmeden y-anımıza havan t-opu d-üştü.

*Bize ‘R-uslarla rejim güçleri bi-rbirlerine atıyor bir şey olmaz arabadan inin’ dediler. O arada bir h-avan daha 50 metre y-akınımıza d-üştü. Ondan sonra da m-ühimmatımızın yü-klü olduğu TIR’ın üstüne ü-çüncü ha-van dü-ştü ve TIR ya-nmaya başladı.

*Biz hepimiz bir noktadaydık 50-60 kişi vardık z-ırhlı araçların içinde. Araçlar y-an y-anaydı. H-avan a-ta a-ta y-nımıza kadar ge-tirdiler. Bir tanesi ta-nka denk g-eldi ve y-anmaya b--aşladı.

*Bu ha-van to-pu muydu, r-oket miydi onu anlayamadım. U-çak m-ermisi gibi bir şey de o-labilirdi. D-aha sonra bir ba-şkası da bi-zim ar-acımızın üzerine geldi. Bi-z içerideyken bizim araç y-anmaya başladı.

“BA-KTIM YAN TA-RAFTA ŞE-HİTLERİMİZ Y-ATIYOR”

İ-sabet alan araçtan en son kendisinin çı-ktığını ifade eden u-zman a-sker sö-zlerini şö-yle sü-rdürdü;

*A-racın içinde 12 k-iş-iydik, k-arşılıklı o-turuyorduk. En son çı-kacak kişi b-endim. Arkadaşlar çı-ktı ben de çıktığımda baktım ya-n tarafta ş-ehitlerimiz yatıyor.

*Y-anlarına gittim, y-aralı va-rsa ya-rdım edeyim dedim. Bir tane y-aralı arkadaşımız vardı, onun durumunu sordum. ‘İyiyim’ dedi ama çok a-ğır bir ya-rası vardı. Y-aşayamayacağını anladım o an başka bir ya-ralıya y-ardım edeyim dedim.

“Ş-EHİTLER VE G-AZİLER Y-ANIMDA YA-TIYORDU”
*O anda başka bir hav-an ya da ro-ket atıldı beni 4 veya 5 metre öbür tarafa attı. O anda ben ba-yılmışım, gö-zümü açtığımda şe-hitler ve ga-ziler yanımda ya-tıyordu.
*Orada ayağa kalktım ben çünkü hep bizim olduğumuz yere düşüyordu h-avan veya r-oketler.
*Bizim o an karşılık verecek bir mü-himmatımız da yoktu. Her şey yarım saat içinde g-erçekleşti. Sonra ben olduğum ye-rden kalktım ve ba-hçeye doğru k-oşmaya ba-şladım.
*Bir TIR’ın a-ltına girdim orada sabaha kadar be-kledim. Sabah saat 06:00’da ş-ehitleri ve g-zileri bir a-raca aldılar ve Ha-tay De-vlet Ha-stanesi’ne getirdiler. O saate kadar sürekli bo-mba a-ttılar üzerimize-.

“NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAYAMADIK”

Daha önce de o-perasyonlarına ka-tıldığını vu-rgulayan u-zman a-sker, “Bize kimin s-aldırdığını göremedik çünkü bize tepenin arkasından s-aldırıyorlardı. Nereden geldiğini hiç a-nlayamadık. Ben diğer o-perasyonlarda da yer aldım. Sağımıza so-lumuza çok havan to-pları dü-şüyordu ama böyle bir s-aldırı de-ğildi” ifadelerini kullandı.