We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

ÇİNDE KORONAYI DURDURAN DOKTOR TÜRKLERİ UYARDI

13.685 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Çin'de sa-lgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz..

Vuhan'daki ko-ronavirüs s-algını m-ücadelesinde en ön safta yer alan Beijing Çin T-ıbbı Hastanesi Solunum Bölümü Başkanı ve ha-stanenin Akc-iğer H-astalıkları A-raştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Wang, Türk halkını uyararak, "Dana ve koyun eti ile zor si-ndirilen yağlı yemek yemeyin" ifadelerini kullandı.

Çin Medya Grubu Türkiye muhabirlerinden Ma Yuyao, Milliyet Gazetesi adına Prof. Dr. Yuguang ile bir söyleşi yaptı. Yeni tip k-oronavirüs s-algınını araştırmak üzere Çin Ulusal Geleneksel Çin T-ıbbı İdaresi tarafından görevlendirilen özel ekibin üyesi olan Yuguang, aynı zamanda v-irüse karşı çok etkili bir geleneksel Çin tıbbı il-acı Jin Hua Qing Gan'ı geliştirenlerden biri. S-ARS ile -m-ücadelenin kahramanlarından olan Wang, H1N1 ve kuş gribi gibi önemli s-lgınlarla m-ücadelenin ön ce-phelerinde yer aldı. Vuhan'da yaklaşık iki ay kalan ve çok sayıda hastayı -ted-avi eden Wang, edindiği tecrübeleri, yaşadıklarını ve Türkiye'ye mesajını paylaştı.T ecrübenize göre SA-RS ile K-ovid-19 arasındaki farklar neler? K-ovid-19 ile yaklaşık iki ay m-ücadele ettiniz, sizde derin izi bırakan nedir?

"Vuhan'dayken K-ovid-19'un S-A-RS'a göre bulaşma gücünün daha kuvvetli, yayılma hızının daha yüksek ve bulaşma yollarının daha çeşitli olduğunu gördüm. İlk dönemde tespit edilmesi kolay değil, sa-lgını kontrol altına almak da SA-RS'tan daha zor. Vuhan'da s-algınla m-ücadelede beni en çok et-kileyen Vuhan'a destek için Çin'in farklı bölgelerinden gelen sa-ğlık pe-rsoneli oldu. Gece gündüz demeden çalıştılar. Ted-avi odasında giyilen koruyucu giysi bir saat sonra bunaltıcı oluyor, şişiyor ve çok terletiyor, bu halde dört saatten fazla aralıksız çalıştılar, çok yorgun ve halsiz ka-ldılar, fakat hiç kimse şi-kayet etmedi. Herkesin amacı aynıydı: Hastayı iyileştirmek.

"MÜ-CADELEYİ ELDEN BIRAKMADIK"

Bunun yanı sıra Zhong Nanshan, Zhang Boli gibi 70-80 yaşlarındaki uzm-anların s-algınla m-ücadelenin ön cephesinden hiç ayrılmamaları beni çok duygulandırdı. Örneğin s-algınla m-ücadele için görevlendirilen Çin tı-bbı uzman ekibi başkanı Prof. Dr. Zhang Boli, akut ko-lesistite oldu, a-cil safra k-esesi alındıktan hemen sonra geri döndü ve hastaları t-edaviye devam etti. Çok duygulandım.Çin, sa-lgını iki ayda kontrol altına aldı. Sizce bu süreçte alınan en önemli tedbir nedir? Şu an Çin'in s-algınla mü-cadelesindeki en büyük sorun nedir?Çin, iki ayda s-algını esas olarak kontrol altına aldı. En kritik faktör "tüm ülkenin seferber olmasıydı". Buna paralel olarak "erken t-anı, erken te-şhis, erken karantina ve erken te-davi" ilkesi ortaya kondu. Vuhan'da s-algının en ciddi döneminde, tıbbi kaynaklar son derece kısıtlı olduğunda kabin hastaneleri zamanında hizmete girdi, mahallelerde giriş çıkış sınırlanması gibi katı tedbirler de alındı.

ÇİN'DE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Tedbirler Vuhan'la sınırlı kalmadı, Çin genelinde sıkı t-edbirler hayata geçirilerek sa-lgının en kısa zaman içinde kontrol altına alınması hedefine ulaşıldı. Şu an Çin'in çoğu bölgesinde hayat normale dönüyor. Şu aşamada Çin için en büyük sorun yurt dışından gelen vakaların Çin'de yeni bir s-algın dalgası başlatmasını önlemek.Tecrübeleriniz ışığında dünyayı nasıl değerlendirirsiniz?Her ülke kendi durumuna göre, yani tıbbi kaynaklar, tıbbi teknik seviyesi, topluluk ve aile düzeni ve halkın günlük yaşam alışkanlığına göre m-ücadele eder. Mesela Japonya, Güney Kore ve Singapur sa-lgının yayılmasını önlemede başarılı oldu. İspanya, İtalya ve ABD gibi ülkelerde sa-lgının bu kadar ciddi olmasının sebebi s-algını yeterince önemsememeleriydi, sa-lgın pa-tlak verdikten sonra v-aka sayısı ve durumu ağır hasta sayısı fazla olduğu için tıbbi kaynakları yetersiz kaldı. Bu durum Ocak ayındaki Vuhan'a çok benziyor. Ko--vid-19 hastalığı çok karmaşık.

VAKALARIN YÜZDE 80'İ HAFİF

Çin'in m-ücadele deneyimlerine göre, vakaların yüzde 80'inin durumu hafif. A-ğır vakalar genellikle temel hastalıklara sahip olan yaşlılarda görülüyor. Bu hastalık çok bu-laşıcı, sağlık personeli sıkı önlem almaya önem vermeli. Gençler ise insanlarla az temasta bulunarak, mümkün olduğunca evde kalarak, maske takarak ve sık sık ellerini yıkayarak vi-rüsten korunabilirler.

Dünya genelinde sal-gın ne zaman tamamen kontrol altına alınabilir? Yaz aylarında biter mi?Bu soruya şu an için kesin bir yanıt vermek çok zor. S-algının merkezi artık ABD ve Avrupa oldu, ne zaman sona ereceği belli değil.Türkiye, bir süre önce Çin'den durumu ağır va-kalar için F-vipiravir adlı i-lacı aldı. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz?Çin'deki k-linik çalışmalar Fav-ipiravir'in v-irüsün vücutta yayılmasını engelleyebildiğini, semptomaları iyileştirebildiğini kanıtladı. Çin-Batı tıbbı birleşimi durumu hafif olan vakalar için çok etkili, saf Çin tıbbı da hafif vakaların tedavisinde etkili oluyor.

Örneğin, Lian Hua Qing Wen adlı bir Çin tı-bbı i-lacı ile Batı tıbbının birleşimi, a-teş, halsizlik ve ö-ksürük gibi semptomları giderme oranını artırdı, tedavide normal Batı tıbbıyla bu oran yüzde 82.4 iken, bu i-laç ve Batı t-ıbbının birleşimi bu oranı yüzde 91.5'e çıkardı. Batı tıbbıyla klinik se-mptom gösterme süresi 10 gün iken, bu i-laçla klinik semptom gösterme süresi yedi güne indi. Normal te-davi yöntemiyle ise bu süre ortalama 12 gün oluyor. Bunun yanı sıra Çin'in k-ronavirüse karşı aşı geliştirmesi de iyi gidiyor, hemen klinik denemesine başlanacak.

"DANA ETİ VE KOYUN ETİ AZ YEMELİSİNİZ

En önemlisi, etkili önlem. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme, iyi dinlenme, iyi uyku ve pa-niğe kapılmamak önemli. Çin tıb-bına göre K-ovid-19 virüsünün özelliği "nemli p-at-ojen", bu nedenle beslenme konusunda dana eti, koyun eti ve zor sindirilen yağlı yemekleri daha az yemelisiniz. Bu yemekler nemli patojene yol açıyor. Son olarak şu an s-algınla m-ücadele eden tüm Türk meslektaşlarıma kendilerini korumaya özen göstermelerini önemle tavsiye ediyorum. Te-daviden sonra çoğu v-akaların durumları iyi. Erken teşhis ve erken tedavi ö-lüm oranını düşük tutuyor. Çinli sağlık personeli ve tıp uzmanları her zaman sizinle; s-algınla mü-cadele ve tedavi deneyimlerini paylaşmaya, Türk halkının en kısa zamanda s-algını yenmesine yardımcı olmaya hazırız. Beraber başaracağız"