We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

Bakan Fahrettin Koca Açıkladı - Türkiye`de Corona Virüs 2. KİŞİDE Tespit Edildi!

978 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
So-n d-akika…  S-ağlık Ba-kanı Fahrettin Koca, Türkiye'de i-kinci co-rona virüsü (Co-vid-19) v-akasının t-espit e-dildiğini açıkladı.

S-on d-akika… Ba-kan açıkladı: T-ürkiye’de ikinci c-orona vi-rüsü va-kası te-spit edildi

Ba-kan K-oca, Twitter he-sabından y-aptığı a-çıklamada, “D-ün a-kşam so-nuçlanan te-st, ü-zücü bir ön-görüyü d-oğruladı. Bir h-astamız d-aha var” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, ikinci h*astanın ilk ha-stanın t-akibe alınan ç-evresinden o-lduğunu belirterek, “V-irüsün olası y-ayılımını bu sı-nırlar içinde tutabilmek için gerekli te-dbirlere ba-şvurduk. S-orunun ü-stesinden b-irlikte ge-leceğiz” yazdı.-

Türkiye’deki ilk c-orona vi-rüsü va-kası 10 Mart 01.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tar-afından duyurulmuştu.Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan c-orona vi-rüsü (Co-vid-19), kısa süre içinde küresel ça-pta son yılların en kri-tik sa-ğlık k-rizlerinden birine yol açtı.

Dünya g-enelinde 5 bine yakın kişinin ö-lümüne yol a-çan co-rona vi-rüsü, merkez ü-ssü Çin dı-şında en çok İtalya ve İran’ı v-urdu.

İtalya’da ö-lü sayısı so-n gü-nlerde h-ızla yü-kseldi ve bu-gün i-tibarıyla 1016’ya u-laşıldı. İran’da ise 429 ö-lümlü va-ka gö-rüldü.