We use cookies in this website to serve you better.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic. We may also share information about your usage of our site with our social media, advertising, and analytics business partners. Our business partners may match this information with other information that you provide to them or that they collect while using their services.

What is the cookie?

Cookies are small text files that web-sites use to make their experience more efficient. According to the GDPR, we can place the cookie absolutely necessary for the operation of this site.If you have an account and do not want to these cookies you should delete account after login. For other types of cookies we need to get permission from you. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services on our pages like google analytics. You should change your cookie settings in their privacy pages because of we can not interfere to those cookies. Your permit is valid for the following areas: web.tv

19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu

4.482 views
Category News
Date Added
LanguageTurkish [Türkçe]
Description
Haberin Videosu: Kütahya'da 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde h-emşirelik bölümü öğrencisi 19 y-aşındaki İsmihan Kocaman’ın a-ni ö-lümü ilçeyi ya-sa bo-ğdu.

19 ya-şındaki h-emşire a-dayının a-ni ö-lümü y-asa bo-ğdu

Kütahya S-ağlık Bilimleri Üniversitesi H-mşirelik B-ölümü öğrencisi İsmihan K-ocaman, iki gün önce evinde a-niden fe-nalaşarak ha-yatını ka-ybetti. K-esin ö-lüm se-bebinin belirlenmesi için A-dli Tı-p Kurumu’na gönderilen Kocaman'ın ce-nazesi işlemlerin ardından ilçe me-zarlığında t-oprağa verildi.

Co-rona vi-rüsü te-dbirleri ne-deniyle ce-naze namazına ka-tılanlara m-aske ta-kma zo-runluluğu getirilirken, s-osyal m-esafe kur-alına uyuldu. Cen-azeye Kütahya S-ağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Hisarcık K-aymakamı Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da katıldı.

19 ya-şındaki ge-nç kı-zın ani ö-lümü ailesini, yakınlarını ve ilçe halkını ya-sa b-oğarken, Kütahya S-ağlık Bilimleri Üniversitesi de İsmihan Kocaman için ta-ziye me-sajı yayınladı.